Diensten

EPS is een onderzoeksbureau voor grond en grondwater, het onderzoek is gericht op milieu, geologie, geotechniek en geohydrologie.

 

In de loop der jaren heeft EPS internationaal een zeer ruime ervaring op dit gebied op gedaan, de hoofdmoot van het werk bestaat uit milieukundig veldwerk: het plaatsen van boringen en peilbuizen voor milieuonderzoek en het nemen van grondwaterstalen.

 

We hebben werkervaring in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Italië, Bulgarije, en Engeland. We hebben een G1 erkenning voor aannemers en worden regelmatig geaudit door de bevoegde overheden.

 

Verder hebben we ruime ervaring met de direct push injectie van substraat in het kader van in-situ saneringen. Met behulp van onze zelf ontwikkelde menger pompen wij uw product de bodem in op de juiste diepte, met de juiste druk en met de nodige loggegevens. EPS was de eerste in Europa die injecteerde met een Geoprobe. Onze ervaring zal u zeker van pas komen.


We voeren bodemluchtmetingen uit in het veld met behulp van een mobiele GS (gaschromatograaf). De boortechnieken die we gebruiken met de Geoprobes zijn avegaar en holle avegaar, ramgutsboringen en direct push met casing. Bodemmonsters kunnen we ongeroerd nemen met liners.

 

We maken gebruik van verschillende types Geoprobe voor de machinale boringen. Momenteel hebben we een Geoprobe 6610DT en 7822DT.

 

Verder zijn we in het bezit van een veldwerkwagen die volledig uitgerust is voor het uitvoeren van handmatige boringen en het nemen van grondwatermonsters.

 

Boringen in eigen beheer voeren we uit tot een diepte van circa 20m-mv. Dieper maken we gebruik van een gehuurde boorstelling.